“HAYVANCILIK” SAHASINDA PİLOT ÜNİVERSİTE SEÇİLDİ
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdümlü yürütülen “Üniversitelerde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında “Hayvancılık” sahasında pilot devlet üniversite seçildi.
Tarih: 28.12.2018 05:56:12/ 479okunma / 0yorum

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdümlü yürütülen “Üniversitelerde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında “Hayvancılık” sahasında pilot devlet üniversitesi seçilen MŞÜ, paydaş kurumlarla birlikte ilimizin tarım ve hayvancılığına öncülük edecek. Muş Alparslan Üniversitesi Konukevi´nde konuyla ilgili yapılan toplantıya Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve gazeteciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, süreç boyunca üniversitenin kat ettiği aşamaların görülmesi bakımından detaylı bilgilere dair son analizleri paylaştı. Projenin yürütücüsünün Muş Alparslan Üniversitesi olduğunu ifade eden Rektör Polat, paydaş kuruluşlar olan  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası, Sığır Yetiştiricileri Birliği, Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Manda Yetiştiricileri Birliği ile çalışmaların yürütüleceğini söyledi.

“Türkiye´nin En Büyük Tarım İşletmelerinden İkincisi Muş Alparslan TİGEM Arazisidir”

Proje süresinin 5 yıl olduğunu ve bütçesinin 26 milyon 948 bin 374 TL olduğunu ifade eden Rektör Polat, projenin finans kaynağının da; Kalkınma Bakanlığı, Muş Valiliği, İl Özel İdaresi-Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kırsal Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Muş Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu belirtti. Rektör Polat: “Gıda, tarım ve hayvancılık sahasında ülkemizde yapılacak her yatırım ve atılacak her adım, bir milli beka sorununu çözmeye dönük stratejik çalışma olarak görülmelidir. Bölgemiz, gerek makro planda olmak üzere Doğu Anadolu bölgesi olarak gerekse Muş ili göz önüne alındığında mikro planda bir gıda, tarım ve hayvancılık havzası olarak öne çıkar. 1350 metre rakımda yerleşen ilimiz 8196 km² yüzölçümüne sahiptir. Arazi varlığının %42´si tarım, %34´ü mera, %11,5´i çayırlık, %9´u ormandır.  İlimizin tüm parametreleri gıda, tarım ve hayvancılık üzerine kurulu olduğundan, sanayi yatırımlarının tümü de bu alana yönelik çalışmalar üzerinden şekillendiği için yetişmiş insan gücü ve kalifiye ara eleman sorunumuz yoktur. İlin küçükbaş hayvan varlığı yaklaşık 1 milyon, büyükbaş hayvan varlığı ise 300 bin civarındadır. Merkez ilçe, Bulanık ve Malazgirt ilçeleri sığır yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı alanlardır. Öte yandan Güroymak ilçesi her ne kadar Bitlis´e bağlı olsa da Muş ovası havzasında yer alması itibarıyla tüm zirai ve ticari faaliyetlerini Muş üzerinden yürütmekte olduğundan, bahse konu bu alanla birlikte Türkiye´nin 6´ncı sıradaki manda yetiştiriciliği de Muş´ta yapılmaktadır. Koyun varlığı itibariyle Türkiye´de 7´inci, sığır varlığı itibariyle ise 15´inci sırada yer alan ilimizde, yıllık yaklaşık 330 bin ton süt ve 9 bin ton et üretimi söz konusudur. Türkiye´nin en büyük tarım işletmelerinden ikincisi, 65 bin dönümlük tek parça sulanabilir arazisi ile Muş Alparslan TİGEM arazisidir” dedi.

“Vatandaşlarımızın Bu Fakülteye Büyük Ümitler Bağladığı Malumdur”

Projenin bir ihtiyaç olarak öne çıktığını ifade eden Rektör Polat, alana dönük çalışmalar ve arama konferansları olarak yaptıkları çalıştayların, forumların bir neticesi olarak kendisini gösterdiğini belirtti. Rektör Polat: “Bu projenin bir ihtiyaç olarak öne çıkması, alana dönük çalışmalar ve arama konferansları olarak yaptığımız çalıştayların, forumların bir neticesi olarak kendisini göstermiştir. Bu çalışmalar neticesinde sektörün sorunlarının şu maddelerde belirtildiği şekilde öne çıktığı görülmüştür: Sığırlardaki verim düşüklüğü , yüksek nitelikte damızlık hayvan bulunamayışı, yaygın hayvan hastalıkları, hayvan barınaklarındaki olumsuz koşullar, hayvan beslemedeki yetersizlikler ve yanlışlar, yem bitkisi üretimindeki yetersizlikler, yetiştiricilerin ve hayvan bakıcılarının mesleki yetersizlikleri, üreticilerin örgütlenme bilincindeki eksikliklerle üretici örgütlerinin pasif olması ve ürünlerin pazarlanması sorunları. Tamamıyla gıda, tarım ve hayvancılık alanında yapılanması amacıyla ilimizde Uygulamalı Bilimler Fakültesi açılmış ve daha şimdiden 10 öğretim üyesine sahip iki bölümü ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış, ilk yılında öğrenci alacak kapasiteye erişmiş, şimdiden tohumculuk ve yem bitkileri alanında yetiştiriciler ile iş adamlarını bir araya getirip 10 bin dönüm arazide ekim yaptırılmasına ön ayak olmuştur. İl içindeki ve il dışındaki vatandaşlarımızın bu fakülteye büyük ümitler bağladığı malumdur. Söz konusu fakülteye desteğin en önemli göstergelerinden biri, İstanbul merkezli Muş Vakfının, tüm öğrencilere öğrenim hayatları boyunca burs vermeyi taahhüt etmiş olmasıdır. Ülkemizin mevcut mali kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek için etki değeri yüksek projelerin dikkate alınması şarttır. Sunduğumuz bu projenin hem alana katkıları fazla olacaktır hem de şehrimiz açısından ekonomik girdileri yüksek olacaktır. Projenin en önemli 3 ayağı, gerek uygulanması noktasında gerekse il içindeki organizasyon kabiliyetini arttırması açısından ilimize ve bölgemize kayda değer fırsatlar sunmaktadır. Üniversite, sanayici ve üretici tek projede ortak çalışacak, kamu kurumları paydaş olarak projeye katkı sunacaktır” dedi.

“Yeni Yatırımlarla Hayvansal Üretime Dayalı Sanayinin Gelişmesi Sağlanacaktır”

Çiftçi eğitim merkezinde verilecek eğitimler ile hayvansal üretim konusunda sığır ve koyun yetiştiricilerinin bilgi ve beceri kazanacaklarını ifade eden Rektör Polat, projenin 4 ana kısımdan oluştuğunu söyledi. Rektör Polat: “1.Hayvan yetiştiricilerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması, 2.Yetiştirici örgütleri aracılığı ile çiğ sütün soğuk zincirde toplanması ve pazarlanması, 3.Yetiştirici örgütleri aracılığı ile sözleşmeli yem bitkisi üretimi ve pazarlanması, 4.Hayvansal ürün işleme alanında sanayi yatırımlarının teşvik edilmesi. Bu 4 proje ile Muş´ta hayvancılık sektöründe şu gelişmelerin yaşanacaktır. Çiftçi eğitim merkezinde verilecek eğitimler ile hayvansal üretim konusunda sığır ve koyun yetiştiricilerinin bilgi ve beceri kazanmaları sağlanacaktır. İlde nitelikli işgücü ve ara eleman istihdamına katkı sağlanmasına ile birlikte kalite ve miktar olarak et ve süt üretimi artacaktır. Bunun sonucu olarak yetiştirici gelir seviyesi artacağından ilimizde hayvancılık cazip bir yatırım alanı olarak öne çıkacaktır. Sözleşmeli yem bitkisi üretimi ve tedariki sayesinde hayvansal üretimde en büyük sorunlardan birisi olan yem maliyetinin azaltılması ve yönetilebilmesi, atıl durumdaki arazilerin ekonomiye kazandırılıp planlı üretim yapılabilmesi mümkün olacaktır. Sözleşmeli üretim yolu ile yem bitkisi arzında artış sağlanarak ilin ve komşu illerin kaba yem ihtiyacı karşılanacaktır. Çiğ süt toplamada soğuk zincir alt yapısının oluşturulmasına bağlı olarak sanayicinin arzu ettiği biyolojik kalitedeki sütün arzı artacak, bilahare bu ürünün yüksek fiyatla satışı sağlanacaktır. Üretilen süte olan talep il dışına da taşarak Muş´ta üretilen çiğ sütün ulusal düzeyde pazarlanmasını önü açılacaktır. Hayvansal üretimin arttırılması ile birlikte sanayinin ihtiyaç duyduğu hammadde arzı artacağından, tedarik amaçlı olarak süt ve et işleme sanayisinin Muş´a ilgisi artacak, diğer taraftan ilde yapılacak yeni yatırımlarla hayvansal üretime dayalı sanayinin gelişmesi sağlanacaktır” diye belirtti.

“İlimize 60 Civarında Akademik Kadro Verildi”

Üniversitenin yaptığı çalışmaları ve hizmetleri de anlatan Rektör Polat :“Rektörlük sürecim boyunca akademik anlamda üniversitemizin kat ettiği aşamaların görülmesi bakımından yaptırdığım çalışmaya ve pilot üniversiteyle ilgili detaylı bilgilere dair son tabloları sizlerle paylaşmak istedim. Üniversitemizin, buraya almadığım, ancak önemli başarılar meyanında hazırladığım kapsamlı dosyaya bıraktığım daha pek çok başarısı da bulunmaktadır. Bilimsel araştırmalar ve projeler, dergiler ve kitaplar, sergiler ve konserler, konferanslar ve seminerler gibi. İnşallah sizlerle ocak ayı içerisinde yapacağımız toplantıda bu konularla ilgili bir kitapçık da arz edeceğim. Bu başarı sadece bizim değil, bize her zaman destek veren başta saygıdeğer Muş halkının, mülkî ve idârî erkânın, siyasîlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının, akademik-idari personelimizin ve daima yanımızda hissettiğimiz siz kıymetli basın mensuplarınındır. Sadece son bir hafta içerisinde ilimize 60 civarında akademik kadro verilmiştir. Bu, Muş´a 60 yeni ailenin gelmesi demektir ki çevre illerle kıyaslandığı zaman bu sayının ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Rabbim mahcup etmesin” dedi.
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
BARIŞAN, “ ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DEMEK, İMAN, AHLAK, İSLAM, VATAN, EZAN GEÇİLMEZ DEMEKTİR”
BARIŞAN, “ ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DEMEK, İMAN, AHLAK, İSLAM, VATAN, EZAN GEÇİLMEZ DEMEKTİR”
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma haftası nedeniyle birer mesaj yayınladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİNE UYULMASINI TALEP EDİYORUZ
CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİNE UYULMASINI TALEP EDİYORUZ
Sağlık Hak Sen Erzurum Şube Başkanı ve Hak-Sen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde verilen kararlar ile ilgili değişiklikler uygulanması için talepte bulunduklarını açıkladı.
KORONAVİRÜS HANGİ ORTAMLARDA KAÇ SAAT YAŞIYOR?
KORONAVİRÜS HANGİ ORTAMLARDA KAÇ SAAT YAŞIYOR?
Koronavirüsün bazı yüzeylerde 3 güne kadar yaşadığını ifade eden Dr. Halit Yerebakan, hangi ortamlarda kaç saat yaşadığını söyledi.
İL GENELİ TÜM OKULLAR TATİL DOLAYISIYLA
İL GENELİ TÜM OKULLAR TATİL DOLAYISIYLA
BAŞTAN SONA YIKANIP, DEZENFEKTE EDİLİYOR
SOLGUN,“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ SÖZÜ TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILMIŞTIR”
SOLGUN,“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ SÖZÜ TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILMIŞTIR”
Türkiye Tütün Üreticileri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
KAMPANYAMIZA DESTEK OLMAYA BEKLİYORUZ
KAMPANYAMIZA DESTEK OLMAYA BEKLİYORUZ
Devletini Sevmek; Her Şeyini Devletten Beklemek Demek Değildir...
ASYA, VATANDAŞLARA SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI
ASYA, VATANDAŞLARA SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI
Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.
AKTAŞ, “ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİ KAZANDIRAN BU YÜKSEK RUHTUR”
AKTAŞ, “ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİ KAZANDIRAN BU YÜKSEK RUHTUR”
Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Emrullah Aktaş,18 Mart Çanakkale zaferini ve şehitleri anma gününü kutladı.
BAŞKAN ASYA´DAN YEŞİLCE İLKOKULU VE ORTAOKULU´NA ZİYARET
BAŞKAN ASYA´DAN YEŞİLCE İLKOKULU VE ORTAOKULU´NA ZİYARET
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu´nu ziyaret etti.
ÇOCUKLARDA HER GÖĞÜS AĞRISININ NEDENİ KALP HASTALIĞI MI?
ÇOCUKLARDA HER GÖĞÜS AĞRISININ NEDENİ KALP HASTALIĞI MI?
Yetişkinlerde görülen göğüs ağrısında akla gelen ilk neden kalp hastalıkları olsa da çocukluk çağında da göğüs ağrılarının küçük bir kısmı kalp kaynaklı olabiliyor. Yapılan çalışmalar, çocukluk çağındaki göğüs ağrılarının yüzde 95´inin iyi huylu olduğunu, ancak yüzde 5 oranında da kalp hastalıklarına bağlı geliştiğini gösteriyor. Ancak çocuklarda görülen göğüs ağrısı genellikle tekrarlıyor.
AKTAŞ,”AİLELERİMZE DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR”
AKTAŞ,”AİLELERİMZE DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR”
Bugün 196. Gününde olan Diyarbakırlı annelerin KDP İ l binası önündeki eylemlerine geçmiş dönemlerde destek açıklamasında bulunan Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır´da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelere desteklerinin devam ettiğini, buradan çeşitli açıklamalarla eylem yapan annelere desteklerinin sürdürüldüğünü belirtti.
“TEDBİR ALIR, YAYILMAYI ÖNLERSEK HAYAT NORMALE DÖNER”
“TEDBİR ALIR, YAYILMAYI ÖNLERSEK HAYAT NORMALE DÖNER”
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
“HABER VE TANITIM BÜLTENİ”NİN 31. SAYISI YAYIMLANDI
“HABER VE TANITIM BÜLTENİ”NİN 31. SAYISI YAYIMLANDI
Üniversite ile ilgili öne çıkan haberlerin yer aldığı “Haber ve Tanıtım Bülteni”nin 31. sayısı okuyucuyla buluştu.
MŞÜ´DE KORONA VİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
MŞÜ´DE KORONA VİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) korona virüs tehlikesine karşı fakülte, yüksekokul, sosyal, kültürel ve spor tesislerde temizlik ve dezenfektasyon çalışması yapıldı.
TARIMSAL FAALİYETLER MASAYA YATIRILDI
TARIMSAL FAALİYETLER MASAYA YATIRILDI
Muş merkeze bağlı Korkut, Bulanık ve Malazgirt İlçe Ziraat Oda başkanları İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın´ı makamında ziyaret ederek Muş´ta tarımsal faaliyetler bakımından fikir alış verişinde bulundular.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI, 15 MART´A KADAR YURDA DÖNECEK 21 BİN UMRECİYİ KARANTİNA KONUSUNDA UYARDI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI, 15 MART´A KADAR YURDA DÖNECEK 21 BİN UMRECİYİ KARANTİNA KONUSUNDA UYARDI
Türkiye´de beş koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşan tehlikeye dikkat çekerek, 15 Mart´a kadar umre ziyaretinden dönmüş olacak 21 bin vatandaşın 14 gün kuralına uymaları gerektiğini hatırlattı.
BAŞKAN ASYA´DAN İSTİKLAL MARŞI´NIN KABULÜNÜN 99. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
BAŞKAN ASYA´DAN İSTİKLAL MARŞI´NIN KABULÜNÜN 99. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 12 Mart İstiklal Marşı´nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u anma münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
“BAŞKA YOL YOK, UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK” UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR
“BAŞKA YOL YOK, UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK” UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR
Muş´un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından organize edilen ‘Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok´ uygulaması kapsamında jandarma personeli, geçici köy korucuları ve köy muhtarları bilgilendirildi.
MUŞ´TA 12 MART İSTİKLAL MARŞI´NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY´U ANMA GÜNÜ
MUŞ´TA 12 MART İSTİKLAL MARŞI´NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY´U ANMA GÜNÜ
Muş´un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 12 Mart İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
KORKUT VE MALAZGİRT´TE ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
KORKUT VE MALAZGİRT´TE ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Korkut ve Malazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personelleri, Aralık ve Nisan ayları içerisinde yürütmüş oldukları kış dönemi çiftçi eğitimi ve bilgilendirme toplantıları tüm hızıyla devam ediyor.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:41 07:23 12:27 14:54 17:12 18:42
İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır, yayılır.

Mevlana