ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ KİTAPLAŞTIRILDI
Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik katılımın yoğun olduğu “I. Uluslararası Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi”nin bildiri özetleri kitabı özenli bir çalışmanın neticesinde raflardaki yerini aldı. Bölgesel farklılıkların konu edildiği çalışmalarda Muş´unda Çayır-Mera ve Yem Bitkilerine dair çeşitli neticelerin rapor halinde paylaşıldı.
Tarih: 10.3.2020 08:37:23/ 372okunma / 0yorum

22-23 Şubat tarihlerinde üniversitemiz ve Siirt Üniversitesinin iş birliği ile Türkiye´de ilk defa düzenlenen “I. Uluslararası Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi”nin bildiri özetleri kitabı yayımlandı. Kongre düzenleme kurulu başkanlığı Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ tarafından gerçekleştirilen kongrede sunulan bildirilerin özetleri “I. Çayır Merve ve Yem Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” başlığı altında okuyucuyla buluştu.

Hayvancılıkta en önemli kaliteli kaba yem kaynaklarından olan çayır mera ve yem bitkileri hakkında çözüm önerilerinin konuşulduğu kongrenin bildiri kitabının alana önemli katkı sunması bekleniyor.

Kongrede temas edilen konu başlıklarından bazılarının ise aşağıdaki biçimde olduğu belirtildi.

Muş Merkeze Ait Kıyıbaşı Köyü Merasının Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi

Bu çalışma Muş İli, Merkez İlçesi, Kıyıbaşı Köyü merasının yöneylerinin ot verimi ve kalitelerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada; kuru ot verimi, ham protein verimi, ham protein oranı, ham kül oranı, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF), sindirilebilir kuru madde (SKM), kuru madde tüketimi (KMT) ve nispi yem değeri (NYD) özellikleri araştırılmıştır. Çalışmada; meranın kuru ot veriminin, mera yöneylerine göre 30.37-55.97 kg/da aralığında değiştiği ve mera kesimlerinin kuru ot verimi bakımından istatistiksel olarak %1 derecesinde öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Meradaki kuru otun en yüksek ham protein oranının %14.37 ile Doğu ve istatistiki olarak aynı grupta olan Güney ile Batı yöneylerinde olduğu belirlenmiştir. Ham protein verimi, mera yöneylerine göre 3.31 kg/da ile 7.68 kg/da arasında değişmiş ve mera yöneylerinde istatistiksel olarak %1 önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada sonucunda; Ham kül, NDF, ADF, SKM, KMT oranları ve NYD sırası ile %6.4-8.7, %57.0-59.8, %21.2-34.0, %62.4-72.3, %2.00-2.10 ve 102.0-112.5 arasında belirlenmiştir. Günümüz tarla tarımının en önemli sorunlarından birisi haline gelen tuz stresi birçok kültür bitkisinde olduğu gibi yem bitkilerinin birçoğunda da önemli verim ve kalite azalışlarına sebebiyet vermektedir. Ülkemiz doğal florasında oldukça yaygın olarak bulunan ve yapılan çalışmalarla morfolojik ve genetik açıdan yüksek çeşitlilik gösterdiği tespit edilen Lolium perenne türü tuza orta derece dayanıklı bir yem bitkisidir. L. perenne genotiplerinde NaCl stresinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine etkilerinin ortaya konması amacıyla yürütülen araştırmada materyal olarak yem değeri açısından ümitvar olduğu tespit edilen Ordu (G1),

Trabzon (G2) ve Rize (G3) illerinden toplanmış üç adet Lolium perenne genotipi ve NaCl stresine tolerant olduğu literatür araştırması sonucunda belirlenen Solstic çeşidi (kontrol) kullanılmıştır. 0, 50, 100, 150, 200, 250 mM NaCl dozlarının uygulandığı araştırma, iklim odasında saksılar içerisinde tesadüf parselleri deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak planlanmıştır. Araştırmada çimlenme oranı, radikula, plumula uzunlukları ve radikula, plumula yaş ağırlıkları incelenmiştir. Araştırma verileri değerlendirildiğinde, plumula yaş ağırlığı ve uzunluğundaki önemli azalışlar radikulaya göre daha düşük NaCl dozlarında ortaya çıkmıştır.

Su alınımını muhafaza etmek adına bir adaptasyon yeteneği olduğu düşünülen bu durum

yapılan araştırmalarla birçok buğdaygil türünde görülmektedir. Araştırma sonucunda G3 kodlu

genotipin incelenen özellikler açısından kontrol çeşidine ve diğer iki genotipe göre NaCl

stresine karşı daha dirençli olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda L. perenne türünün

çoğunlukla 100 mM NaCl dozuna kadar direnç gösterebildiği rapor edilirken, mevcut çalışmada

G3 kodlu genotipte NaCl stresine karşı incelenen özellikler açısından ilk önemli azalış 150 mM

NaCl dozunda meydana gelmiştir. Bu sebeple ilgili genotipin tarla koşullarında da

değerlendirmeye alınarak, tuz problemi yaşanan alanlar açısından verim ve kalite potansiyelinin

belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu araştırma, yeşil alan tesislerinde kullanılan bazı çim tür ve çeşitlerinin mineralkapsamlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada tarla denemesi; Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Kezer Yerleşkesi´nde bulunan Araştırma-Uygulama Çiftliği

Arazisi´nde, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur.

Çalışmada bitki materyali olarak; ingiliz çimi (Lolium perenne L.) türünün Esquire, Troya ve

Caddieshack çeşitleri; kamışsı yumak (Festuca arundinacea Schreb.) türünün Tomcat-1, AridIII,

Jaguar ve Starlet çeşitleri; rizomlu kırmızı yumak (Festuca rubra L. subsp. rubra) türünün

Maxima-1, Corail ve Redskin çeşitleri; rizomsuz kırmızı yumak (Festuca rubra L. subsp.

commutata) türünün J-5 çeşidi; çayır salkımotu (Poa pratensis L.) türünün Geronimo, Miracle,

Bluechip ve Evora çeşitleri ve narin tavusotu (Agrostis tenuis Sibth.) türünün Denso çeşidi

kullanılmıştır. Çim tür ve çeşitlerine ait bitki örneklerinde bazı makro [Potasyum (K), kalsiyum

(Ca), magnezyum (Mg)] ve mikro [Demir (Fe), bakır(Cu), çinko (Zn) ve mangan (Mn)] element

analizleri yapılmıştır. Araştırmada incelenen çim bitkilerinin; Mg içeriklerinin 3396.20-

6583.27 ppm, K içeriklerinin 16649.89-44357.13 ppm, Ca içeriklerinin 474.47-935.94 ppm, Fe

içeriklerinin 247.58-745.83 ppm, Cu içeriklerinin 4.20-9.28 ppm, Zn içeriklerinin 21.67-78.44

ppm ve Mn içeriklerinin ise 143.26-641.06 ppm arasında değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.

Araştırma sonucuna göre, makro ve mikro elementler yönünden incelenen çeşitler arasında

istatistiki açıdan çok önemli düzeyde farklılık tespit edilmiş; K ve Mg yönünden Arid-III, Ca

ve Cu yönünden Esquire, Fe yönünden Jaguar ve Caddieshack, Zn yönünden Tomcat-1 ve Mn

yönünden ise Redskin çeşitlerinin en yüksek değerleri gösterdiği belirlenmiştir. Çim tür ve

https://www.ziraatkongresi.org/ 4 22-23 Şubat, 2020 – Adana, Türkiye

çeşitlerinin makro ve mikro elementler yönünden herhangi bir beslenme probleminin

bulunmadığı görülmüştür”.ŞAHİKA TEMİRTÜKOĞLU

 
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
BARIŞAN, “ ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DEMEK, İMAN, AHLAK, İSLAM, VATAN, EZAN GEÇİLMEZ DEMEKTİR”
BARIŞAN, “ ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DEMEK, İMAN, AHLAK, İSLAM, VATAN, EZAN GEÇİLMEZ DEMEKTİR”
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma haftası nedeniyle birer mesaj yayınladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİNE UYULMASINI TALEP EDİYORUZ
CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİNE UYULMASINI TALEP EDİYORUZ
Sağlık Hak Sen Erzurum Şube Başkanı ve Hak-Sen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde verilen kararlar ile ilgili değişiklikler uygulanması için talepte bulunduklarını açıkladı.
KORONAVİRÜS HANGİ ORTAMLARDA KAÇ SAAT YAŞIYOR?
KORONAVİRÜS HANGİ ORTAMLARDA KAÇ SAAT YAŞIYOR?
Koronavirüsün bazı yüzeylerde 3 güne kadar yaşadığını ifade eden Dr. Halit Yerebakan, hangi ortamlarda kaç saat yaşadığını söyledi.
İL GENELİ TÜM OKULLAR TATİL DOLAYISIYLA
İL GENELİ TÜM OKULLAR TATİL DOLAYISIYLA
BAŞTAN SONA YIKANIP, DEZENFEKTE EDİLİYOR
SOLGUN,“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ SÖZÜ TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILMIŞTIR”
SOLGUN,“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ SÖZÜ TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILMIŞTIR”
Türkiye Tütün Üreticileri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
KAMPANYAMIZA DESTEK OLMAYA BEKLİYORUZ
KAMPANYAMIZA DESTEK OLMAYA BEKLİYORUZ
Devletini Sevmek; Her Şeyini Devletten Beklemek Demek Değildir...
ASYA, VATANDAŞLARA SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI
ASYA, VATANDAŞLARA SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI
Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.
AKTAŞ, “ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİ KAZANDIRAN BU YÜKSEK RUHTUR”
AKTAŞ, “ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİ KAZANDIRAN BU YÜKSEK RUHTUR”
Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Emrullah Aktaş,18 Mart Çanakkale zaferini ve şehitleri anma gününü kutladı.
BAŞKAN ASYA´DAN YEŞİLCE İLKOKULU VE ORTAOKULU´NA ZİYARET
BAŞKAN ASYA´DAN YEŞİLCE İLKOKULU VE ORTAOKULU´NA ZİYARET
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu´nu ziyaret etti.
ÇOCUKLARDA HER GÖĞÜS AĞRISININ NEDENİ KALP HASTALIĞI MI?
ÇOCUKLARDA HER GÖĞÜS AĞRISININ NEDENİ KALP HASTALIĞI MI?
Yetişkinlerde görülen göğüs ağrısında akla gelen ilk neden kalp hastalıkları olsa da çocukluk çağında da göğüs ağrılarının küçük bir kısmı kalp kaynaklı olabiliyor. Yapılan çalışmalar, çocukluk çağındaki göğüs ağrılarının yüzde 95´inin iyi huylu olduğunu, ancak yüzde 5 oranında da kalp hastalıklarına bağlı geliştiğini gösteriyor. Ancak çocuklarda görülen göğüs ağrısı genellikle tekrarlıyor.
AKTAŞ,”AİLELERİMZE DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR”
AKTAŞ,”AİLELERİMZE DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR”
Bugün 196. Gününde olan Diyarbakırlı annelerin KDP İ l binası önündeki eylemlerine geçmiş dönemlerde destek açıklamasında bulunan Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır´da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelere desteklerinin devam ettiğini, buradan çeşitli açıklamalarla eylem yapan annelere desteklerinin sürdürüldüğünü belirtti.
“TEDBİR ALIR, YAYILMAYI ÖNLERSEK HAYAT NORMALE DÖNER”
“TEDBİR ALIR, YAYILMAYI ÖNLERSEK HAYAT NORMALE DÖNER”
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
“HABER VE TANITIM BÜLTENİ”NİN 31. SAYISI YAYIMLANDI
“HABER VE TANITIM BÜLTENİ”NİN 31. SAYISI YAYIMLANDI
Üniversite ile ilgili öne çıkan haberlerin yer aldığı “Haber ve Tanıtım Bülteni”nin 31. sayısı okuyucuyla buluştu.
MŞÜ´DE KORONA VİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
MŞÜ´DE KORONA VİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) korona virüs tehlikesine karşı fakülte, yüksekokul, sosyal, kültürel ve spor tesislerde temizlik ve dezenfektasyon çalışması yapıldı.
TARIMSAL FAALİYETLER MASAYA YATIRILDI
TARIMSAL FAALİYETLER MASAYA YATIRILDI
Muş merkeze bağlı Korkut, Bulanık ve Malazgirt İlçe Ziraat Oda başkanları İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın´ı makamında ziyaret ederek Muş´ta tarımsal faaliyetler bakımından fikir alış verişinde bulundular.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI, 15 MART´A KADAR YURDA DÖNECEK 21 BİN UMRECİYİ KARANTİNA KONUSUNDA UYARDI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI, 15 MART´A KADAR YURDA DÖNECEK 21 BİN UMRECİYİ KARANTİNA KONUSUNDA UYARDI
Türkiye´de beş koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşan tehlikeye dikkat çekerek, 15 Mart´a kadar umre ziyaretinden dönmüş olacak 21 bin vatandaşın 14 gün kuralına uymaları gerektiğini hatırlattı.
BAŞKAN ASYA´DAN İSTİKLAL MARŞI´NIN KABULÜNÜN 99. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
BAŞKAN ASYA´DAN İSTİKLAL MARŞI´NIN KABULÜNÜN 99. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 12 Mart İstiklal Marşı´nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u anma münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.
“BAŞKA YOL YOK, UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK” UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR
“BAŞKA YOL YOK, UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK” UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR
Muş´un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından organize edilen ‘Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok´ uygulaması kapsamında jandarma personeli, geçici köy korucuları ve köy muhtarları bilgilendirildi.
MUŞ´TA 12 MART İSTİKLAL MARŞI´NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY´U ANMA GÜNÜ
MUŞ´TA 12 MART İSTİKLAL MARŞI´NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY´U ANMA GÜNÜ
Muş´un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 12 Mart İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
KORKUT VE MALAZGİRT´TE ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
KORKUT VE MALAZGİRT´TE ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Korkut ve Malazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personelleri, Aralık ve Nisan ayları içerisinde yürütmüş oldukları kış dönemi çiftçi eğitimi ve bilgilendirme toplantıları tüm hızıyla devam ediyor.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:41 07:23 12:27 14:54 17:12 18:42
Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ (R.A)